Căn cứ vào yêu cầu của quý khách hàng công ty chúng tôi sẽ lập kế hoạch tư vấn cho quý khách hàng các nội dung như:

  • Hỗ trợ lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư (Xin chấp thuận chủ trương đầu tư)
  • Thu thập thông tin, căn cứ pháp lý, quy định hiện hành, hiện trạng mặt bằng, các hồ sơ pháp lý công ty hiện có để hỗ trợ xin giấy phép xây dựng.
  •  Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cho Dự án.
  •  Thuyết minh dự án.
  •  Thiết kế bản vẽ, tính dự toán.
  •  Soạn thảo hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.
  •  Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng (nếu có)
  • ……

Thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp để được tư vấn và giải đáp cụ thể.